Gizlilik

www.rayjetlaser.com web sitesinde Kişisel Verilerin Gizliliği

Kişisel veriler www.rayjetlaser.com web sitesinde veri koruma kanunlarına göre ve yalnızca site ziyaretçisinin bilgisi ve onayı dahilinde toplanmakta, saklanmakta ve kullanılmaktadır. İstediğiniz her zaman onayınızı iptal edebilirsiniz. Bu durumda lütfen info@trotec.net ile iletişime geçiniz.

Kişisel Verilerin Kullanımı

Kişisel verileri (örn. ad, e-posta) sınırlı alanlarda bilgiye erişmek veya sizinle iletişime geçmek için saklıyor ve kullanıyoruz. Bu veriler yalnızca Trotec Group'un şirketleri veya bölgenizdeki satış ve servis ortakları ile paylaşılacaktır.

Google Analytics'in Gizlilik Bildirimi

Bu web sitesi Google, Inc. ("Google") tarafından verilen bir matematiksel web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Bu veriler site ziyaretçileri için www.rayjetlaser.com web sitesinin kalitesini arttırmak için kullanılmaktadır. Bu verilere dayanılarak yükleme süreleri azaltılmakta, web sitesinde gezinme kolaylaştırılmakta ve site ziyaretçilerinin ilgisini çekecek içerikler oluşturulmaktadır.
Google Analytics, "çerez" adı verilen, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini nasıl kullandığınızın analiz edilmesine olanak sağlayan metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından (IP adresiniz dahil) web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörleri için web sitesi faaliyet raporları üretmek ve web sitesi ve İnternet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri geliştirmek için bu bilgileri kullanmaktadır. Google, kanunların gerektirdiği hallerde bu bilgileri üçüncü kişilere de aktarabilir veya üçüncü kişiler Google adına bu bilgileri işleyebilir. Google IP bilginizi diğer Google verileri ile ilişkilendirmemektedir. Bu verilere dayanılarak yükleme süreleri azaltılmakta, web sitesinde gezinme kolaylaştırılmakta ve site ziyaretçilerinin ilgisini çekecek içerikler oluşturulmaktadır.
İnternet tarayıcı yazılımınızdaki ilgili ayarı kullanılarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ancak, bunun web sitesinde bulunan işlevlerin tümünü kullanmanızı engelleyebileceğini bilmenizi istiyoruz. Bu web sitesini kullanarak, hakkınızda toplanan tüm verilerin Google tarafından yukarıda açıklandığı şekilde ve yukarıda açıklanan amaçlar için işleme tabi tutulabileceğini kabul ediyorsunuz.

Bültene veya Promosyon E-postalara Aboneliğin İptal Edilmesi

Artık bülten veya promosyon e-postalarımızı almak istemiyorsanız, lütfen Trotec tarafından gönderilen tüm e-postalarda bulunan "Bülten Aboneliğini İptal Et" bağlantısına tıklayın.

Veri Koruma ile ilgili İletişim Bilgileri

Tel.: +43 / 7242 / 239 - 7002
E-posta: trotec@troteclaser.com

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASI VE İŞLENMESİ HAKKINDA AYDINLATMA METNİ

Trotec Laser GmbH isimli şirketin Türkiye’deki iş ortağı olarak biz, Halsa Kırtasiye Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi (“Şirket”), Veri Sorumlusu olarak www.trotectlaser.com/tr alan adlı web sitesi (“Site”) aracılığıyla hangi kişisel verilerinizi ne amaçlarla işleyeceğimizi size anlatabilmek için bu Aydınlatma Metnini hazırladık. Aşağıda belirttiğimiz kişisel verilerinizi her koşulda;

 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun olarak,
 • Paylaştığınız kişisel verilerin doğruluğunu ve en güncel halini koruyarak,
 • Belirli, açık ve hukuka uygun amaçlar için,
 • İşlenecekleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olacak şekilde,
 • İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar saklayarak işleyeceğimizi bildiririz. 

Hangi Kişisel Verilerinizi İşliyoruz?

Sitemizde yer alan (i) iletişim formunu dolduranların ad ve soyadı, adres bilgisi, telefon numarası ve e-posta adresini, (ii) iletişim-destek hattını arayanların ve e-posta ile bize ulaşanların ad-soyad ve iletişim bilgilerini ve (iii) Sitemizi ziyaret edenlerin IP adresi, İnternet tarayıcı tipi, işletim sistemi ve Site üzerinde gerçekleştirdiği hareketleri (bu veriler ayrıca çerezler vasıtasıyla da toplanabilmektedir, daha fazla bilgi için aşağıya bakınız) işliyoruz. 

Kişisel Verilerinizin İşlenme Yöntemi Nedir?

Kişisel verileriniz, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından internet sitesi, iletişim formu, iletişim-destek hattı ve e-posta aracılığı ile toplanmaktadır.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amacı ve Hukuki Sebebi Nedir?

Kişisel Verileriniz aşağıda yazılı koşullarda belirtilen amaçlar dahilinde Şirketimiz ya da Şirketimizin atayacağı gerçek ve/veya tüzel kişi tarafından işlenebilmektedir.

 • Ürünlerimiz veya verdiğimiz eğitim ve seminerler ile ilgili sizlere bilgilendirme yapabilmek amacıyla sizin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermeyen meşru menfaatimiz bulunduğu için, 
 • Satın almış olduğunuz ürünler ile ilgili size teknik destek vermek ve yedek parça temin etmek amacıyla sözleşmesel yükümlülüğümüzü yerine getirebilmek için,
 • Kişisel verilerinizi, ürünlerin pazarlama süreçlerinin planlanması ve uygulanması, pazarlama faaliyetlerine konu yapılacak kişilerin tüketici davranışı kriterleri doğrultusunda tespiti, değerlendirilmesi, kişiye özel (profilleme dahil) pazarlama ve reklam aktivitelerinin oluşturulması, düzenlenmesi, dijital ve/veya diğer mecralarda müşteri kazanım ve/veya mevcut müşterilerde değer yaratımı üzerine geliştirilecek aktivitelerin tasarlanması ve/veya icrası; bunların yanında tarafınıza bilgilendirme, reklam, promosyon vs. amaçlı ticari elektronik iletilerin gönderilmesi, proje, uygulama, kampanya, seminer vb. faaliyetler hakkında tanıtıcı ve/veya bilgilendirme amaçlı SMS, elektronik posta gönderilmesi, bu kapsamda yönlendirmelerde bulunulması ve bu yönden sınıflandırılma ve belli bir not sistemine tabi tutmak amacıyla açık rızanız ile,
 • Şirketimiz tarafından sunulan ürün ve/veya hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz tüzel/gerçek kişilere alternatifler sunmak amacıyla açık rızanız ile,
 • Ayrıca yasal düzenlemelerin gerektirdiği veya zorunlu kıldığı yükümlülüklerin veya düzenleyici kurumların aldığı kararların yerine getirilmesini sağlamak üzere belirlenmiş gereklilikler kapsamında işlenebilmektedir.
 • Şirket’in 5651 sayılı Kanun’da belirtilen trafik verisi saklama yükümlülükleri ayrıca saklıdır.

Kişisel Verileriniz Kimlere Aktarılabilir?

İşlenen Kişisel Verileriniz yukarıda belirtilen amaçlar ve 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’nun belirlemiş olduğu koşullar çerçevesinde,

 • Satın almış olduğunuz ürünün yedek parçalarını size uygun bir şekilde ulaştırılmasını sağlamak için Şirketimizin iş ortaklarına,
 • Önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak tarafınıza bilgilendirme, reklam amaçlı iletilerin gönderilmesi için işbirliği yaptığımız firmalara,
 • Önceden verdiğiniz açık rızaya uygun olarak hizmet kalitemizi ve ürünlerimizi geliştirmek, iyileştirmek için topladığımız site içerisindeki kullanıcı hareketi verilerini analizler yaparak iş geliştirme sağlayan şirketlere,
 • Kişisel verilerinizi anonim hale getirerek satış, pazarlama ve raporlama faaliyetleri için işbirliği yaptığımız firmalara,
 • Savunma hakkımızı kullanabilmek amacıyla avukatlarımıza veya hukuki danışmanlarımıza,
 • Bize kişisel verilerinizin aktarılmasına ilişkin usulüne uygun yasal bir talep geldiği takdirde ilgili mercilere

aktarılabilecektir. 

Şirket, kendisine iletilen kişisel verileri ve bilgileri, bilgilerin toplanması ile ilgili açıklanan amaçlar dışında üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşmayacak, satışını yapmayacak ve hiçbir şart altında kullanılmasına izin vermeyecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi Konusunda Haklarınız Nelerdir?

KVKK’nın 11. madde hükmü uyarınca, kişisel veri sahibi olarak, KVKK’nın uygulanmasıyla ilgili taleplerinizi ve kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili her türlü bilgi talebinizi, trodat@trodat.com.tr e posta adresine size ait güvenli elektronik imza ya da mobil imza ile imzalanmış bir e-posta veya İkitelli OSB. Mah. HESKOOP Sit. H Blk. Apt. N:12 Başakşehir/İstanbul adresine yazılı olarak (noter kanalıyla veya iadeli taahhütlü mektup ile) iletebilirsiniz. Ayrıca tarafımıza daha önceden bildirilmiş olan ve sistemimizde kayıtlı olan elektronik posta adresiniz bulunmaktaysa, bu elektronik posta adresi ile de taleplerinizi tarafımıza bildirebilirsiniz. Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’in 5. madde hükmü uyarınca, başvurunuzda adınızın, soyadınızın, başvuru usulünüz yazılı ise imzanızın, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı iseniz T.C. kimlik numaranızın, yabancı iseniz pasaport numaranızın veya varsa kimlik numaranızın, tebligata esas yerleşim yeri veya iş yeri adresinizin, varsa bildirime esas elektronik posta adresi, telefon ve faks numaranızın ve talep konunuzun yer alması zorunludur.

Bu kapsamda yapacağınız başvurular mümkün olan en kısa sürede ve en çok 30 gün içinde ve ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır. Ancak işlemin ayrıca bir maliyet gerektirmesi halinde, KVK Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınabilir. Bu kapsamda kişisel veri sahibi olarak aşağıda belirtilen haklara sahip olduğunuzu belirtmek isteriz.

 1. Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. 5 ve 6 bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Kişisel verileriniz KVKK ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde resen veya talebiniz üzerine, tarafımızca silinir, yok edilir veya anonim hâle getirilir.

Çerezler ve Google Analytics Kullanımı

Sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır: (i) Sitenin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek, (ii) Siteyi analiz etmek ve Sitenin performansını arttırmak ve (iii) Sitenin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak.

KVKK’nın 5. ve 8. maddeleri uyarınca ve/veya ilgili mevzuattaki istisnaların varlığı halinde kişisel verileriniz mevzuat uyarınca gerekli olan hallerde rızanız doğrultusunda, aksi hallerde rızanız alınmaksızın yukarıdaki amaçlar doğrultusunda işlenebilecektir. Aydınlatma Metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle ve tedarikçilerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi dünyanın her yerindeki sunucularında saklayabileceğini belirtmek isteriz.

Bu Site ayrıca Google, Inc. ("Google") tarafından verilen bir web analizi hizmeti olan Google Analytics'i kullanmaktadır. Site kullanıcıları için web sitesini geliştirmek amacıyla Google Analytics verileri kullanılmaktadır. Bu veriler, veri yükleme sürelerini azaltmaya, web sitesinde gezinmeyi kolaylaştırmaya ve site ziyaretçilerinin ilgisini çekecek içerik oluşturmaya yardımcı olmaktadır. 

Google Analytics, çerez adı verilen, bilgisayarınıza kaydedilen ve web sitesini nasıl kullandığınızın analiz edilmesine olanak sağlayan metin dosyalarını kullanır. Çerez tarafından (IP adresiniz dahil) web sitesini kullanımınız hakkında oluşturulan bilgiler ABD'deki bir Google sunucusuna aktarılmakta ve kaydedilmektedir. Google, web sitesi kullanımınızı değerlendirmek, web sitesi operatörü için web sitesi faaliyet raporları üretmek ve web sitesi ve İnternet kullanımı ile bağlantılı diğer hizmetleri geliştirmek için bu bilgileri kullanmaktadır. Google, kanunların öngördüğü ölçüde bu bilgileri üçüncü kişilere de aktarabilir veya üçüncü kişiler Google adına bu bilgileri işleyebilir. Hiçbir koşul altında Google IP bilginizi diğer Google verileri ile ilişkilendirmemektedir. Google Analytics tarafından bilgilerinizin kullanılmasını istemiyorsanız, daha fazla bilgi için lütfen tools.google.com/dlpage/gaoptout/ adlı web sitesini ziyaret ediniz.

İnternet tarayıcı yazılımınızdaki ilgili ayarı kullanılarak çerezlerin yüklenmesini engelleyebilirsiniz. Ancak bunun Sitemizin tam kapasitede çalışmasını engelleyebileceğini bilmenizi isteriz. Eğer çerezlerin kullanımını engellemezseniz, çerezler cihazınızda 26 ay boyunca saklı tutulacaktır.

Sitemizde kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya Sitemize yeni çerezler ekleyebiliriz. Güncel Aydınlatma Metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik Sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini işbu Aydınlatma Metninin başında bulabilirsiniz.

Veri Sorumlusu: Halsa Kırtasiye Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi Ticaret Limited Şirketi

Adres: Ziya Gökalp Mah. Süleyman Demirel Bulvarı Sinpaş İş Modern E Blok No:12 34306
İkitelli - Başakşehir - ISTANBUL / TURKIYE