Användarvillkor

Friskrivningsklausul

Sammanställningen av webbplatsen sker med största omsorg. Däremot kan Trotec Laser GmbH inte tillhandahålla några slags försäkringar eller garantier avseende informationen på denna webbplats och utesluter uttryckligen allt ansvar för skador av något slag, som direkt eller indirekt uppstår i samband med användningen av denna webbplats. För länkar till andra webbplatser övertar Trotec Laser GmbH inget ansvar för detta innehåll från tredje part, eftersom detta uteslutande är de respektive leverantörernas ansvar.

Upphovsrätt och varumärken

Alla rättigheter förbehållna. Allt som presenteras på webbplatsen är föremål för skydd enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar. Reproduktion, modifiering eller användning av detta innehåll i någon form utan föregående medgivande från Trotec Laser GmbH är inte tillåtet. Alla varumärken som visas på webbplatsen, speciellt Trotec, logotyper, patent och liknande är, om inget annat anges, lagligt skyddade och immateriell egendom tillhörande Trotec Laser GmbH.