Juridisk information

Leverantör av webbplatsen www.rayjetlaser.com

ALLMÄN INFORMATION ENLIGT § 5 ECG


Företagsinformation

​Trotec Laser GmbH
Freilingerstr. 99
​4614 Marchtrenk
E-post
Telefon
Fax
+43 7242 239 7380
Telefon SV
+46-40-597-680
Verkställande direktörer
Peter Kratky & Norbert Schrüfer
Företagets registreringsnummer
FN 164144 p
Register Court
Tingsrätten Wels
Moms-ID:
ATU 43666001
Objective of enterprise
Industriell tillverkning och distribution av lasermaskiner och tillbehör
Juridisk form
Företag med begränsat ansvar
Registrerat kontor
Marchtrenk kommun
Aktieägare
TroGroup GmbH, FN 484338 m (100 %)
Tillsynsmyndighet
Magistrat i staden Wels
Tillhörighet till handelskammare
Handelskammaren för Oberösterreich

Friskrivningsklausul

Sammanställningen av webbplatsen sker med största omsorg. Däremot kan Trotec Laser GmbH inte tillhandahålla några slags försäkringar eller garantier avseende informationen på denna webbplats och utesluter uttryckligen allt ansvar för skador av något slag, som direkt eller indirekt uppstår i samband med användningen av denna webbplats. För länkar till andra webbplatser övertar Trotec Laser GmbH inget ansvar för detta innehåll från tredje part, eftersom detta uteslutande är de respektive leverantörernas ansvar.

Upphovsrätt och varumärken

Alla rättigheter förbehållna. Allt som presenteras på webbplatsen är föremål för skydd enligt upphovsrättslagen och andra immaterialrättsliga lagar. Reproduktion, modifiering eller användning av detta innehåll i någon form utan föregående medgivande från Trotec Laser GmbH är inte tillåtet. Alla varumärken som visas på webbplatsen, speciellt Trotec, logotyper, patent och liknande är, om inget annat anges, lagligt skyddade och immateriell egendom tillhörande Trotec Laser GmbH.

Länkar att ladda ner

Användarvillkor
Systemförsäljnings- och licensavtal
Lasersäkerhetsklassificering
ISO 14001-certifiering + 9001