Podmínky použití

Vyloučení záruky

Sestavení internetové nabídky probíhá s nejvyšší možnou pečlivostí. Společnost Trotec Laser GmbH však nemůže převzít ujištění nebo záruku za údaje, které jsou na webové stránce poskytovány, a vylučuje proto záruku za škody jakéhokoli druhu, které přímo nebo nepřímo vzniknou v souvislosti s užíváním této webové stránky.
U odkazů na jiné webové stránky nepřebírá společnost Trotec Laser GmbH rovněž žádnou záruku za tento cizí obsah, protože za ten je zodpovědný výhradně jeho poskytovatel.

Copyright a obchodní ochranná značka

Všechna práva vyhrazena. Veškerý obsah zobrazený na této webové stránce podléhá ochraně v souladu s autorským právem a dalšími ochrannými zákony. Rozmnožování, změna nebo používání tohoto obsahu v jakékoli formě je zakázáno bez předchozího souhlasu společnosti Trotec Laser GmbH.
Všechny obchodní značky zobrazené na webové stránce, zejména Trotec, loga, patenty atd. jsou, pokud není uvedeno jinak, právně chráněny a představují duševní vlastnictví společnosti Trotec Laser GmbH.