Hur fungerar laser?

Vid lasergravyr smälts och förångas arbetsstyckets yta av värmen som alstras av laserstrålen. Detta kallar man "materialavverkning". Den fördjupning som därav uppstår på arbetsstyckets yta skapar gravyren.
Lasergravyr teknik

Fördel 1: Lämplig för många olika material

Materialöversikt
Lasergravyr är en otroligt mångsidig bearbetningsmetod. Genom inverkan av värme, kan en mängd olika material bearbetas. Trä, papper, kartong, textilier, plast och mycket mer kan graveras eller skäras med en lasermaskin.

Fördel 2: Enkel att använda

Laserprogramvara
Laserprogramvara
Det bildmaterial som ska graveras brukar skickas via en gravyrprogramvara, direkt från grafikprogrammet till lasergravyrmaskinen. Detta resulterar i en praktisk datahantering som underlättar snabba ändringar av bilden. Dessutom bidrar laserprogramvarans (sökord "nesting") positioneringsfunktion till minskat materialspill. Mer information hittar du på vår sida med laserprogramvara.

Fördel 3: Hög precision

En precision på 1000 dpi
En precision på 1000 dpi
Lasergravyr är en av de mest exakta bearbetningsmetoderna inom gravyrbranschen. Med en detaljerad grafik på upp till 1000 ppi (= 39 pixlar per mm) kan även mycket små materialytor graveras korrekt.

Fördel 4: Minimalt underhåll

Minimalt underhåll
Minimalt underhåll
Med Rayjet sker lasermärkningen helt kontaktlöst. Därmed uppstår inte något mekaniskt slitage på enheten, vilket garanterar en lång livslängd för din lasergravyrmaskin. Du behöver bara rengöra fokuslinsen på din Rayjet regelbundet, förutom det behövs inget underhåll.

Hur fungerar lasergravyr med Rayjet?

Rayjet lasergravyrmaskin
Rayjet lasergravyrmaskin
Rayjet är en flatbäddslaser med CO2-laserkälla. Laserstrålen alstras av laserkällan, avböjs av spegeln och projiceras genom laserhuvudet till bearbetningsytan. Med hjälp av två rörliga axlar positioneras laserstrålen på arbetsstycket. Mer information om Rayjet hittar du på sidan med produktinformation.