Disclaimer
De samenstelling van het internetaanbod geschiedt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. De firma Trotec Produktions- u. Vertriebs GmbH kan echter geen toezegging of garantie voor de op de website ter beschikking gestelde gegevens verlenen en sluit daarom een aansprakelijkheid voor schade van om het even welke aard, die in verband met de gebruikmaking van deze website rechtstreeks of onrechtstreeks ontstaat, uit. Bij links naar andere websites kan de firma Trotec Produktions u. Vertriebs GmbH evenmin voor deze externe inhoud aansprakelijk gesteld worden, omdat daarvoor uitsluitend de overeenkomstige aanbieder verantwoordelijk is.

Auteursrecht en handelsmerken
Alle rechten voorbehouden. Teksten, afbeelden, grafische elementen, sounds, animaties en video’s alsook al de andere op de website gepresenteerde inhoud zijn onderworpen aan de bescherming door het auteursrecht en door andere beschermende wetten. De reproductie, wijziging of gebruikmaking van de genoemde inhoud, in welke vorm dan ook, is zonder voorafgaande toestemming door de firma Trotec Produktions u. Vertriebs GmbH niet toegestaan.
Alle op de website gepresenteerde merken, in het bijzonder TROTEC, logo’s, octrooien en dergelijke, zijn – voor zover niets anders aangegeven – juridisch beschermd en vertolken intellectuele eigendom van de firma Trotec Produktions u. Vertriebs GmbH.
Opmerkingen over de gegevensbescherming – herroeping van de toestemming

Voor de firma TROTEC Produktions u. Vertriebs GmbH neemt de geheimhouding van persoonsgegevens een vooraanstaande plaats in.
Persoonsgegevens worden met inachtneming van de juridische bepalingen in verband met de gegevensbescherming uitsluitend met uw kennis daarvan en met uw instemming ingevorderd, opgeslagen en gebruikt. U kunt te allen tijde uw toestemming intrekken. Gelieve u in dit geval te richten tot trotec@troteclaser.com

Uw persoonsgegevens (bijvoorbeeld naam, E-mail etc°; worden door de firma Trotec ingevorderd, opgeslagen en gebruikt om u toegang tot bijzondere informatie te geven en om met u in contact te komen. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend aan bedrijven van de firma TROTEC groep of aan hun verkoop- en servicepartners in de voor u relevante landen weergegeven.
Trotec verzamelt automatisch ook demografische informatie, die niet in functie van een persoonlijke identificatie staan (bijvoorbeeld internetbrowser en besturingssysteem, aantal bezoeken, gemiddelde duur tijdens de welke men de website bekijkt, opgeroepen pagina’s etc.) om trends te analyseren, lay-out en design te verbeteren en om de website voor u zo goed mogelijk te beheren. 

Terug naar de startpagina